Perjantai 23.02.2018
Olet tässä:  OPISKELU / Musiikin perusteet

OPISKELU

MUSIIKIN PERUSTEET

SÄVELTAPAILUN JA MUSIIKINTEORIAN OPETUS/PERUSASTE

Säveltapailu ja musiikinteoria ovat oppilaan musiikillista kehitystä auttavia tukiaineita. Kursseja on kaikkiaan kolme ja ne on kukin jaettu kahdelle vuodelle. Koska oppilaan soitonopiskelu harjoitteluineen vie paljon aikaa ja koulukin ottaa oman aikansa, on koetettu tasoittaa säveltapailun ja musiikinteorianopiskelun tietä: kurssit kestävät kaksi vuotta ja kotiläksyjen määrä on koetettu pitää minimissä. Siksi on välttämätöntä, että tunneilla ollaan läsnä.

Perustaso 1 A

- oppilaat ovat iältään mielellään n. 8 - 10 -vuotiaita
- opetusta on 45 min. viikossa vuoden ajan
- oppimateriaalina käytetään Susanna Királyn Prima Vista 1a -kirjaa
sekä vanhoja Karjalan ja Inkerin runosävelmiä ja Mirja Kopran Musiikin perusteet -kirjaa
- kurssilla opitaan lisäksi perusasioita rytmistä ja sävelten suhteista

Perustaso 1 B

- oppilaat ovat iältään n. 9 - 11 -vuotiaita
- opetusta on 45 min. viikossa vuoden ajan
- oppimateriaalina Susanna Királyn Prima Vista 1b -kirja sekä
edelleen Karjalan ja Inkerin runosävelmät ja Mirja Kopran Musiikin perusteet -kirjaa
- laajenentaan rytmin hallintaa sekä opitaan nuottikirjoituksen ja
nuotista laulamisen perusteita
- opetellaan musiikinteorian perusteita, kuten nuottien nimiä,
asteikkoja ja intervalleja

Perustaso 2 A

- oppilaat ovat iältään 10 - 12 -vuotiaita
- opetusta 45 min. viikossa vuoden ajan
- oppimateriaalina Susanna Királyn Prima Vista 2a -kirja sekä
suomalaisia laulusävelmiä ja Mirja Kopran Musiikin perusteet -kirja
- opetellaan sointujen muodostamista, tunnistamista ja
sointusuhteiden kuuntelua

Perustaso 2 B

- oppilaat ovat iältään 11 - 13 -vuotiaita
- opetusta 45 min. viikossa vuoden ajan
- oppimateriaalina Susanna Királyn prima Vista 2b -kirja sekä
suomalaisia laulusävelmiä ja Mirja Kopran Musiikin perusteet -kirja 
- laajenentaan sointujen muodostamistaitoa ja
sointusuhteiden kuuntelua

Perustaso 3 A

- oppilaat ovat iältään 12 - 14 -vuotiaita
- opetusta 45 min. viikossa vuoden ajan
- oppimateriaalina Susanna Királyn Prima Vista 3a -kirja ja lisäksi
länsimaista taidemusiikkia ja Mirja Kopran Musiikin perusteet -kirja
- laajennetaan sointutehojen kuulemistaitoja ja musiikinteorian tietoja
(esim. kolmisointujen käännökset)

Perustaso 3 B

- oppilaat ovat iältään 13 - 15 -vuotiaita
- opetusta 45 min. viikossa vuoden ajan
- oppimateriaalina Susanna Királyn Prima Vista 3b -kirja sekä
länsimaista taidemusiikkia ja Mirja Kopran Musiikin perusteet -kirja
- perehdytään laulaen, tunnistaen ja kirjoittaen länsimaisen
taidemusiikin kehittymiseen renessanssista romantiikkaan

MUSIIKKITIEDON PERUSKURSSI

Aihealueet:

 • Sinfoniaorkesteri ja sen soittimet

 • Musiikin historiaa renessanssista 1900-luvun musiikkiin

Kurssi on vuoden mittainen, tunti on kerran viikossa, 75 minuuttia kerrallaan. Musiikin kuuntelu on kurssin keskeinen sisältö. Musiikkiesimerkkien ja -dokumenttien avulla opetellaan ymmärtämään musiikin matkaa historian myllerryksissä.

Arviointi:  suoritettu/uusittava

Koe no. 1: orkesterisoittimet

Koe no.2 (voidaan jakaa tarvittaessa useampaan osaan): musiikin historia


Opistotason aineet

I. MUSIIKIN TEORIAN I KURSSI 1. OPPISISÄLTÖ

Musiikin teorian I kurssitutkintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää peruskursseissa opittuja tietoja ja taitoja, tutustuttaa oppilas harmonian perusilmiöihin ja musiikkianalyysin yksikertaisiin muotoihin, sekä antaa riittävät valmiudet säveltapailun I:n. Peruskurssissa 3/3 opitun lisäksi:

  1. Notaatio

  1. Sävellajit ja asteikot

  1. Intervallit

  1. Harmonia

  1. Musiikkianalyysi

  1. Terminologia

 1. MUSIIKIN TEORIAN I KURSSITUTKINTO (KIRJALLINEN)

   

  A KOE:

 

 1. OPPIKIRJA:

   

SÄVELTAPAILUN I KURSSI

 1. OPPISISÄLTÖ peruskurssissa pt3 opitun lisäksi:

 1. SÄVELTAPAILUN I KURSSITUTKINTO

   

 1. OPPIKIRJAT:

   


II. KENRAALIBASSON KURSSITUTKINNOT

 

Kenraalibasson kurssit liittyvät läheisesti musiikin teoria I:n aineistoon, joten kenraalibasson opiskelu on mahdollista aloittaa jo teoriakurssin ohella. Kenraalibasson tarkoituksena on tutustuttaa oppilas sointujen yhdistämisen ja äänenkuljetuksen perusteisiin (kenraalibasson kirjoitus) sekä kouluttaa oppilaan korvaa kuulemaan hyviä sointuliikkeitä ja oikea äänenkuljetusta (kenraalibasson soitto).

 

 1. OPPISISÄLTÖ

             

  1. Kenraalibasson kirjoitus

    

   Oppilaan tulee perehtyä vähintään seuraavan sointumateriaalin yhdistämiseen ahtaassa ja hajallisessa asettelussa numeroitua bassoa soinnuttaen:

 • kolmisoinnut käännöksineen

 • nelisoinnut käännöksineen

 • dominanttinoonisointu

 • muunnesoinnut

 • pidätys

 • diatoninen modulaatio

   

   

  1. Kenraalibasson soitto

Kenraalibasson soitossa oppilaan tulee soittaa pianolla, kitaralla, harmonikalla, harpulla tai muulla soveliaalla soittimella kenraalibasson kirjoituksessa opittua sointumateriaalia. Tavoitteena tulee olla tehtävien sujuva läpivienti.

 

 

 1. TUTKINNOT

   

  1. Kenraalibasson kirjoitus

Tutkinnossa kontrolloidaan oppilaan valmius virheettömään sointukudokseen ja äänenkuljetukseen. Tutkinto tulee sisältää neljä tehtävää, joissa esiintyy muun materiaalin lisäksi nelisointuja, munnesointuja ja pidätyksiä.

 

  1. Kenraalibasson soitto

Tutkinnossa, johon oppilas valmistaa kaikki oppikurssin aikana harjoitetut soittotehtävät, lautakunta valitsee soitettavaksi vähintään neljä tehtävä, joista osa on ahtaassa ja osa hajallisessa asettelussa.

 

 1. OPPIKIRJA:

 • Jorma Kontunen: Harmonia 1 - KenraalibassoOlet tässä:  OPISKELU / Musiikin perusteet
Sivun alkuun